Margo Ermolaeva

AUGUST`16

LOCATION — ITALY, UMBRIA, BORGO DI TITIGNANO
MUAH — TANYA NITSAK
BRIDE FLOWERS — MARGO ERMOLAEVA
CALLIGRAPHY & MENU — MARGO ERMOLAEVA & KARINA PAVLOVSKAYA